SEEALLSERVICES

Bedriftshelsetjeneste der du er

Vi holder til i Finnmark – slik at vi kan tilby en bedriftshelsetjeneste med god oppfølging og tett samarbeid med dere. Sammen jobber vi for at du, til enhver tid, skal være sikker på at bedriften oppfyller lovkravene. Alle bedrifter er forskjellige, og har ulike utfordringer. Derfor er vi fleksible, slik at du får en bedriftshelsetjeneste som passer deg og din bedrift. 

Som bedriftshelsetjeneste kan vi bistå med:

  • Statusanalyser
  • Risikovurderinger
  • Spesifikke risiko- og statusanalyser innen ergonomi, yrkeshygiene; herunder støy, kjemiske og biologiske eksponeringer, epidemi/pandemi, psykososiale og organisatoriske forhold
  • Bistand til planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
  • Helseundersøkelser
  • Oppfølging og forebygging av skader, plager og sykefravær
  • Ergonomisk veiledning og tilrettelegging
  • Bistand til kartlegging og forbedring av inneklima og psykososialt arbeidsmiljø
  • Veiledning og støttesamtaler
  • Kursing

Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg å løse dine utfordringer.