SEEALLSERVICES

Lokale HMS-rådgivere

Når du har behov for hjelp til HMS-arbeidet, står våre rådgivere klare til å bistå med sin spesialkompetanse. Ved å jobbe tett og målrettet sammen med deg, forebygger vi skader og sykefravær. Slik at dine ansatte får en trygg og sikker arbeidshverdag.

Våre rådgivere kan blant annet bistå med:

  • Gi en oppdatert oversikt over gjeldene lover og krav
  • Risikovurderinger
  • Statusanalyser
  • Utarbeiding av HMS-dokumentasjon
  • Opplæring innen HMS, beredskap og krisehåndtering
  • Oppfølging av avvik i bedriften
  • Vernerunder
  • HMS-revisjon og kvalitetssikring av HMS-arbeidet

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontaktperson

Renate Giæver
Renate Giæver
Leder HMS senter/ Sykepleier

Renate var den første som ble ansatt i OHS Nord, og er ansvarlig for driften ved senteret. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen smertelindring, og har jobbet mye innen beredskap og akuttmedisin. Renate er hovedansvarlig for kursvirksomheten og oppfølging våre kunder, slik at hun kommer du til å bli godt kjent med.

Relaterte nyheter