SEEALLSERVICES

Lokale HMS-rådgivere

Når du har behov for hjelp til HMS-arbeidet, står våre rådgivere klare til å bistå med sin spesialkompetanse. Ved å jobbe tett og målrettet sammen med deg, forebygger vi skader og sykefravær. Slik at dine ansatte får en trygg og sikker arbeidshverdag.

Våre rådgivere kan blant annet bistå med:

  • Gi en oppdatert oversikt over gjeldene lover og krav
  • Risikovurderinger
  • Statusanalyser
  • Utarbeiding av HMS-dokumentasjon
  • Opplæring innen HMS, beredskap og krisehåndtering
  • Oppfølging av avvik i bedriften
  • Vernerunder
  • HMS-revisjon og kvalitetssikring av HMS-arbeidet

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontaktperson

Relaterte nyheter