SEEALLSERVICES

Tett på. Når krisen inntreffer.

Kriser og ulykker som rammer dine ansatte både i og utenfor yrkeslivet, kan prege arbeidshverdagen – og kreve god krisehåndtering. Dette kan være alt fra alvorlige skader og dødsfall i nær familie, til samlivsbrudd, ulykker på arbeidsplassen, trusler mot økonomisk trygghet, og voldshendelser. Når krisen inntreffer, er det viktig å ha et godt støtteapparat.

Vi bistår med krisehåndtering ved å:

  • Utarbeide beredskapsplaner
  • Etablere rutiner
  • Utvikle prosedyrer
  • Veilede og gi opplæring til ledere
  • Hjelpe med trening innen krisehåndtering
  • Gi medisinsk og psykologisk bistand ved spesielle behov
  • Kartlegge individuelle stressbelastinger

 Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg å takle utfordringene som oppstår under en krise.

Kontaktperson

Renate Giæver
Renate Giæver
Leder HMS senter/ Sykepleier

Renate var den første som ble ansatt i OHS Nord, og er ansvarlig for driften ved senteret. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen smertelindring, og har jobbet mye innen beredskap og akuttmedisin. Renate er hovedansvarlig for kursvirksomheten og oppfølging våre kunder, slik at hun kommer du til å bli godt kjent med.