SEEALLSERVICES

Tett på. Når krisen inntreffer.

Kriser og ulykker som rammer dine ansatte både i og utenfor yrkeslivet, kan prege arbeidshverdagen – og kreve god krisehåndtering. Dette kan være alt fra alvorlige skader og dødsfall i nær familie, til samlivsbrudd, ulykker på arbeidsplassen, trusler mot økonomisk trygghet, og voldshendelser. Når krisen inntreffer, er det viktig å ha et godt støtteapparat.

Vi bistår med krisehåndtering ved å:

  • Utarbeide beredskapsplaner
  • Etablere rutiner
  • Utvikle prosedyrer
  • Veilede og gi opplæring til ledere
  • Hjelpe med trening innen krisehåndtering
  • Gi medisinsk og psykologisk bistand ved spesielle behov
  • Kartlegge individuelle stressbelastinger

 Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg å takle utfordringene som oppstår under en krise.

Kontaktperson