SEEALLSERVICES

Lege og sykepleiertjenester

Hos oss jobber lokalt bosatte leger og sykepleiere – som bistår med målrettede helseundersøkelser. Det kan være i forbindelse med lovpålagte krav, faglige undersøkelser, eller spesielle avtaler. Ved arbeidsrelatert skade eller sykdom, kan vi bistå med alt fra utreding og oppfølging, til levering av dokumentasjon til Arbeidstilsynet og lignende.

Våre leger og sykepleiere kan bistå med:

  • Målrettede helseundersøkelser
  • Utredning og oppfølging ved mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade
  • Dokumentasjon og innsending til Arbeidstilsynet, Folketrygden o.l.
  • Vaksinasjoner
  • Covid-19 testing

 Ta kontakt for å høre mer om våre lege og sykepleiertjenester.

Kontaktperson

Renate Giæver
Renate Giæver
Leder HMS senter/ Sykepleier

Renate var den første som ble ansatt i OHS Nord, og er ansvarlig for driften ved senteret. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen smertelindring, og har jobbet mye innen beredskap og akuttmedisin. Renate er hovedansvarlig for kursvirksomheten og oppfølging våre kunder, slik at hun kommer du til å bli godt kjent med.