SEEALLSERVICES

Medisinske og fysiske tester – selv på kort varsel.

Våre lokale fasiliteter og brede medisinske kompetanse gjør at vi kan utføre medisinske og fysiske tester. Slik at du får de attestene og sertifiseringene du trenger for å få jobben gjort.

Dette innebærer blant annet: 

  • Helseattester
  • Sjømannsattest
  • Offshore helseattest
  • Medisinsk og fysisk test av røykdykkere 

 Ta kontakt for å høre mer om hvilke tester vi kan utføre, priser og for å avtale tidspunkt.

Kontaktperson

Renate Giæver
Renate Giæver
Leder HMS senter/ Sykepleier

Renate var den første som ble ansatt i OHS Nord, og er ansvarlig for driften ved senteret. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen smertelindring, og har jobbet mye innen beredskap og akuttmedisin. Renate er hovedansvarlig for kursvirksomheten og oppfølging våre kunder, slik at hun kommer du til å bli godt kjent med.